Terapia trudności szkolnych Metoda Profesora Feuersteina – INSTRUMENTAL ENRICHMENT ®

Czym jest Metoda Feuersteina?

Jest to kompleksowe podejście obejmujące teorię i system terapeutyczny, który może być stosowany w różnych kontekstach klinicznych i edukacyjnych. Podstawową zasadą Metody Feuersteina jest to, że wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, przejawianych trudności czy statusu socjoekonomicznego mają zdolność do znacznego usprawniania swoich procesów uczenia się. Zastosowanie metody umożliwia zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawia funkcjonowanie poznawcze i przenosząc poznanie na wyższy poziom – uczy jak się uczyć.

Dla kogo?

Metoda adresowana jest do pracy z klientami ze zdiagnozowanym:

  • ADD,
  • ADHD,
  • dysleksją
  • rozwojową,
  • dyskalkulią,
  • obniżoną sprawnością intelektualną,
  • uogólnionymi trudnościami w uczeniu,
  • nieharmonijnym rozwojem intelektualnym.
  • Zajęcia te można również wykorzystywać do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego.

Jak wygląda praca z klientem?

Sesje terapeutyczne mogą być prowadzone zarówno indywidualnie jak i grupowo. Spotkania składają się z trzech części obejmujących: wprowadzenie i przygotowanie klienta do procesu poznawczego; akt poznawczy oraz omówienie zawierające metapoznawcze podsumowanie procesu poznawczego. Sesje powinny odbywać się 1-2 razy w tygodniu. Metoda IE przeznaczona jest dla osób od 6 do 101 roku życia.

Zajęcia prowadzone są przez psychologów dzieci i młodzieży pracujących w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), certyfikowanych terapeutów Metody Feuersteina- Instrumental Enrichment

Parę słów na temat terapii poznawczej dla dzieci i młodzieży prowadzona Metodą Profesora Feuersteina – INSTRUMENTAL ENRICHMENT ® – Terapia trudności szkolnych

Terapia poznawcza dla dzieci i młodzieży prowadzona Metodą Profesora Reuvena Feuersteina – INSTRUMENTAL ENRICHMENT (IE) jest jedną z propozycji pracy w naszej pracowni.
Terapia IE, to znana w europie od kilkudziesięciu lat, a w Polsce obecna od niedawna, metoda pracy nad trudnościami w zakresie funkcjonowania poznawczego. metodę stworzył Prof. Reuven Feuerstein. kiedy wrócił do Izraela po II Wojnie Światowej, dostał pod opiekę ogromną grupę dzieci ocalałych z holocaustu, które przeżyły potężną traumę. otrzymał niezwykle trudne zadanie przywrócenia ich społeczeństwu. Prof. Feuerstein stworzył zatem metodę nie tyle uczenia, co raczej aktywizowania potencjału poznawczego.

Podstawową zasadą metody INSTRUMENTAL ENRICHMENT jest to, że wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, przejawianych trudności czy statusu socjoekonomicznego, mają zdolność do znacznego usprawniania swoich procesów uczenia się. Metoda przeznaczona jest do pracy z osobami ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową, dyskalkulią, nadpobudliwością, obniżoną sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym. Zajęcia te można również wykorzystywać do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego.

Terapia INSTRUMENTAL ENRICHMENT (IE) jest ofertą dla dzieci od 7 roku życia. To terapia stymulująca procesy poznawcze. Reguły myślenia, które ćwiczymy z dzieckiem w zadaniach, mają być przenoszone na różne sytuacje szkolne i te spotykane w życiu codziennym. Dlatego program jest czymś znacznie więcej, niż stolikową pracą nad ćwiczeniem pamięci. Program ie nie zakłada uczenia konkretnego materiału, który może zostać łatwo zapomniany. W trakcie zajęć dzieci uczą się budować strategie bardziej efektywnego rozwiązywania zadań i problemów. Program przez kształtowanie myślenia i inteligencji ma wpływ na dziecko jako całość. Nabiera ono samodzielności w myśleniu, rozwija zdolność krytycznej oceny, lepiej rozumie logiczne związki, potrafi opracować nowe rozwiązania. Dziecko wie, jakie strategie uczenia się są dla niego najkorzystniejsze. Zastosowanie metody poprawia funkcjonowanie poznawcze i uczy, jak się uczyć.
INSTRUMENTAL ENRICHMENT opiera się na zasadzie mediowania. Czego dzieci mogą spodziewać się po terapii? Całego mnóstwa dociekliwych pytań i tyle czasu, ile potrzeba oraz terapeuty, pełniącego rolę opiekuna. Nie mówi się dziecku, co ma zrobić, tylko cały czas zadaje pytania. Jeśli ma zadanie do wykonania, nie nakazujemy przeczytania polecenia. Mówimy: „od czego, jak myślisz, powinieneś zacząć? A dlaczego od tego? Skąd wiesz?” Wciąż pytamy i nawet jeśli dziecko udziela dobrych odpowiedzi, pytamy o uzasadnienie. Metoda pozwala pokazać dziecku, że myślenie jest fajne, że dobrze jest rozwiązywać problemy, że nauka to fantastyczna przygoda.

Terapia metodą INSTRUMENTAL ENRICHMENT może być stosowana wyłącznie przez certyfikowanych terapeutów. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małej grupie, raz w tygodniu. W pracowni psychologicznej terapią w tym zakresie zajmuje się:
Monika Spierewka – mediator metody INSTRUMENTAL ENRICHMENT, poziom I.
Adam Hen- mediator metody INSTRUMENTAL ENRICHMENT, poziom I.
Spotkania terapeutyczne odbywają się 1 raz w tygodniu i prowadzone są indywidualnie bądź w grupach do czterech osób.
Cena zajęć grupowych 30zł/os/h (2-4 os.). Cena zajęć indywidualnych 60zł/h.