Prychoterapia indywidualna (TSR)

Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach BSFT/TSR

Oparta jest na metodach pomagających w sposób efektywny znaleźć klientowi rozwiązanie jego problemu oraz przezwyciężeniu kryzysów życiowych poprzez wyszukiwanie i uświadamianie własnych możliwości i mocnych stron.

Celem BSFT nie jest samo rozwiązanie problemu. Praca terapeutyczna z klientem polega na konstruowaniu najbardziej optymalnego rozwiązania sytuacji, w której on się znalazł.

Terapia TSR nie jest ściśle określona czasem. Nie ma tutaj mowy o zakładaniu z góry jak długo i ile razy trzeba się spotkać z terapeutą. Jest to forma terapii, która potrafi przynieść wyczekiwane efekty w dość krótkim czasie. Terapeuta ma jednak obowiązek pamiętać jak efektywnie pracować z klientem aby osiągnąć jak najkrótszy czas trwania terapii. W praktyce okazuje się, że ilość ta najczęściej nie przekracza 10 spotkań.

BSFT cechuje brak określenia prawdziwej natury problemu klienta, stawianiem diagnoz a więc nie dostosowuje ona do takiej oceny metod działania celów terapeutycznych. Terapeuta nie jest tu ekspertem natomiast praca terapeutyczna jest determinowana tym co uznaje klient dla siebie jako najważniejsze. Proces terapeutyczny odbywa się tak aby terapeuta i klient współtworzyli precyzyjną wizję i najbardziej optymalną drogę do osiągnięcia  rozwiązania problemów.

Duże znaczenia przykłada się do zachowania prostoty terapii. Jest ona “oszczędna” w stosowaniu środków terapeutycznych. Aby osiągnąć cel, należy stosować tylko i wyłącznie taką ilość interwencji terapeutycznych, która umożliwi klientowi jego osiągnięcie. Wszystko co jest ponad to minimum należy odrzucać jako zbędne.

Podstawowe założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

  1. Na początku warto podkreślić, że słowo Rozwiązania w tym przypadku pochodzi od angielskiego solutions, a nie problem solving. To istotne, ponieważ w TSR chodzi o budowanie rozwiązań, dróg, sposobów, które nie zawsze mają związek z problemem (tak właśnie jest w powyższym przykładzie – nie muszę bardzo rozwodzić się nad problemem – chłodem, żeby się z nim uporać, czyli zamknąć okno lub ubrać się cieplej).
  2. Relacja psychoterapeutyczna w TSR ma charakter współpracy między terapeutą, a klientem (dlatego właśnie nie jest on nazywany pacjentem). A przede wszystkim terapeuta zakłada, że klient jest ekspertem od własnego życia i dlatego tylko on może podjąć najlepsze decyzje.
  3. W TSR terapeuta pomaga opracować klientowi wizję szczęśliwej przyszłości. Dzięki takiej wizji klient może wyraźnie zobaczyć czego chce i ustalić jak to osiągnie.
  4. Praca terapeutyczna w TSR opiera się na poszukiwaniu i podkreślaniu mocnych stron i zasobów klienta. Terapeuci TSR są w stanie dostrzec zasoby i możliwości w każdej osobie i w każdej sytuacji. To działa znacznie skuteczniej niż koncentrowanie się na wadach i problemach, ponieważ budzi nadzieję i pozwala dostrzec drogę do rozwiązania

Jak wygląda praca z klientem?

Wizyta u terapeuty skoncentrowanego na rozwiązaniach mieści się w schemacie. Trwa 45-60 minut , klient decyduje o czym i ile mówi, a terapeuta podczas sesji stara się wydobyć jak najwięcej zasobów i mocnych stron klienta – pyta się o nie lub dostrzega je tam, gdzie klient sam ich nie zauważa. Poza tym terapeuta próbuje określić cel, który chce osiągnąć klient i będzie to robił poprzez zachęcanie klienta do zbudowania wizji preferowanej przyszłości. Pod koniec spotkania terapeuta zazwyczaj zachęca klienta do wykonania dosyć konkretnego pierwszego kroku w kierunku osiągnięcia celu. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach jest terapią krótkoterminową, to nie oznacza bynajmniej, że mamy określoną liczbę spotkań, ale że spotkań ma być możliwie jak najmniej, w praktyce to może być od kilku do kilkunastu spotkań.