Adam Hen

Adam Hen – Jestem psychologiem oraz terapeutą nurtu TSR/BSFT (Solution Focused Brief Therapy (ukończony I i II stopień TSR) Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyłem studia psychologiczne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jestem absolwentem studiów podyplomowych „Psychologia dzieci i młodzieży-wspomaganie rozwoju”.
Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi. Doskonalę swój warsztat psychoterapeutyczny realizując studia podyplomowe z zakresu psychoterapii systemowej. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami, które przeżywają:

  • zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne,)
  • kryzysy emocjonalne ( nerwica, depresja, zaburzenia osobowości),
  • trudności w relacjach z innymi ludźmi (problemy w komunikacji, kryzysy małżeńskie, trudności wychowawcze),
  • niskie poczucie własnej wartości, trudności szkolne,
  • zaburzenia odżywiania,
  • zaburzenia zachowania.

Swoje doświadczenia zawodowe stopniowo zdobywałem jako psycholog szkolny oraz pracując w Dziennym oraz Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Regionalnego.  Moja praca polega na pomocy w znalezieniu rozwiązania trudności, wydobywając zasoby i dobre doświadczenia klienta. Wykorzystuję metody i techniki terapeutyczne, które pomagają w sposób skuteczny i efektywny wykonać pierwszy krok do zmiany. Jest to forma terapii, która w szybkim czasie przynosi pozytywne korzyści.

Doświadczenie zawodowe

1. praca z dziećmi i młodzieżą z trudnościami szkolnymi, emocjonalnymi, w tym zaburzeniami zachowania,
2. współpraca z rodzicami z trudnościami wychowawczymi na rzecz ich dzieci i poprawy relacji rodzinnych,
3. praca z osobami niepełnosprawnymi (fizycznie, intelektualnie),
4. praca z osobami z zaburzeniami osobowości, lękowymi, depresyjnymi oraz ze zdiagnozowana schizofrenią,
5. treningi umiejętności psychospołecznych, warsztaty motywacyjne, treningi asertywności, warsztaty radzenia sobie ze stresem, organizacja czasu itp.