Psycholog dziecięcy

W proces terapii dzieci i młodzieży często włączeni są rodzice. Pierwsze spotkanie zwykle odbywa się z samymi rodzicami, zwłaszcza jeśli problem dotyczy małego dziecka. Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie terapeuty z dzieckiem. Po rozpoznaniu specyfiki przejawianych przez dziecko lub nastolatka trudności, psycholog dziecięcy ustala plan psychoterapii. W zależności od wieku dziecka oraz specyfiki problemu, proponowana jest najbardziej odpowiednia forma terapii.

Prowadzimy indywidualną terapię dzieci i młodzieży, terapię rodzicielską w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach oraz treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży.

Terapia indywidualna zazwyczaj wsparta jest spotkaniami psychoedukacyjnymi, treningami umiejętności społecznych oraz spotkaniami informacyjnymi dla rodziców.

Psycholog dziecięcy zajmuje się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży, a także poradnictwem rodzicielskim.  Pierwsze spotkanie z psychologiem dziecięcym to wywiad z rodzicami, który obejmuje informacje na temat rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/szkolnym. Młodsze dzieci zapraszane są wraz z rodzicami na drugie spotkanie, nastolatki zazwyczaj przychodzą wraz z rodzicami już na pierwsze spotkanie. Po zebraniu wywiadu psycholog przekazuje propozycję planu diagnostycznego lub terapeutycznego.
Diagnoza psychologiczna zazwyczaj obejmuje 1-2 spotkania z rodzicami oraz od 2 do 4 spotkań z dzieckiem. Diagnoza stawiana jest w oparciu o informacje z wywiadu  z rodzicami i dzieckiem oraz testy psychologiczne. Po zakończonym procesie diagnostycznym planowane są oddziaływania terapeutyczne.
Prowadzimy diagnozę i terapię w następujących obszarach:

  • zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne)
  • zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia)
  • zaburzenia odżywiania się (bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się, otyłość)
  • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania
  • całościowe zaburzenia rozwoju(autyzm, zespół Aspergera)
  • problemy psychologiczne/emocjonalne
  • problemy wychowawcze,
  • uzależnienie od komputera/internetu.