Monika Spierewka

Monika Spierewka – Jestem psychologiem oraz terapeutą nurtu TSR/BSFT (Solution Focused Brief Therapy (ukończony I  stopień) Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie  Humanistycznospołecznym SWPS. Jestem absolwentką studiów podyplomowych „Psychologia dzieci i młodzieży-wspomaganie rozwoju”.

Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi. Doskonalę swój warsztat psychoterapeutyczny realizując studia podyplomowe z zakresu psychoterapii systemowej. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami  które przeżywają:

  • kryzysy emocjonalne ( nerwica, depresja, zaburzenia osobowości),
  • trudności w relacjach z innymi ludźmi (problemy w komunikacji, kryzysy małżeńskie, trudności wychowawcze),
  • niskie poczucie własnej wartości, trudności szkolne,
  • zaburzenia odżywiania,
  • zaburzenia zachowania.

Oprócz pracy terapeutycznej w gabinecie prywatnym pracuję jako psycholog szkolny. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Stale dbam o rozwój zawodowy uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach.

Swoje doświadczenia zawodowe stopniowo zdobywałam jako psycholog szkolny oraz  diagnosta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej a także prowadząc punkt poradnictwa psychologicznego przy GOPS. Współpracowałam z zespołem interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy.

Doświadczenie zawodowe

1. praca z dziećmi i młodzieżą z trudnościami szkolnymi, emocjonalnymi, w tym zaburzeniami zachowania,
2. współpraca z rodzicami z trudnościami wychowawczymi na rzecz ich dzieci i poprawy relacji rodzinnych,
3. praca z osobami z zaburzeniami osobowości, lękowymi, depresyjnymi,
4. treningi umiejętności psychospołecznych, warsztaty motywacyjne, treningi asertywności, warsztaty radzenia sobie ze stresem.